Publiczne Przedszkole Nr 18 im. Kubusia Puchatka w Pile

Książki to najlepsi Twoi przyjaciele

 

Publiczne Przedszkole nr 18 im. Kubusia Puchatka w Pile, w roku 2021 przystąpiło do realizacji Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025”

W wyniku tego, Wojewoda Wielkopolski z siedzibą w Poznaniu udzielił dotacji celowej z budżetu państwa (3 750 zł) na dofinansowanie zadania polegającego na promowaniu, wspieraniu i rozwijaniu zainteresowań czytelniczych dzieci poprzez zakup książek będących nowościami wydawniczymi, realizację działań promujących czytelnictwo oraz zakup nowych elementów wyposażenia do biblioteki przedszkolnej.

Celem przedszkola, w ramach realizacji Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025” jest:

-współpraca z biblioteką publiczną i jej filiami, biblioteką szkolną, pedagogiczną polegająca na wymianie informacji o wydarzeniach promujących czytelnictwo organizowanych w przedszkolach, bibliotekach

-zorganizowanie w czasie roku szkolnego wydarzenia promującego czytelnictwo, np.: spotkanie z twórcami literatury dziecięcej

-propagowanie czytelnictwa wśród rodziców dzieci przedszkolnych poprzez spotkania

-organizacja zajęć edukacyjnych z wykorzystaniem książek zakupionych do placówki przedszkolnej.

Zadaniem przedszkola jest dokumentowanie działań (scenariusze, sprawozdania, zdjęcia, itp.) w celu weryfikacji realizowanej innowacji.

Skip to content