Publiczne Przedszkole Nr 18 im. Kubusia Puchatka w Pile

Projekty UE

 


Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej i wielorodzinnych budynków mieszkalnych – instrumenty finansowe.

Cel projektu: Poprawa efektywności energetycznej w infrastrukturze publicznej

Beneficjent: Gmina Piła

www.mapadotacji.gov.pl

Termomodernizacja w Przedszkolu Publicznym nr 18 im. Kubusia Puchatka w Pile.

 

Część wydatków kwalifikowalnych jest poniesiona w ramach pożyczki w związku z realizacją projektu termomodernizacji współfinansowanego ze środków funduszy strukturalnych Unii Europejskiej w ramach WRPO 2014+.

Skip to content