Publiczne Przedszkole Nr 18 im. Kubusia Puchatka w Pile

Zajęcia dodatkowe

 

Zajęcia dodatkowe

Naszym przedszkolakom proponujemy również zajęcia dodatkowe:

 nieodpłatne:

*rozwijające zainteresowania i talenty:

-nauka języka angielskiego

-kółka rozwijające zainteresowania organizowane na grupach wg wewnętrznych harmonogramów

*kompensacyjno- wyrównawcze na grupie

 

Na życzenie Rodziców/ Opiekunów prawnych:

*zapoznające i rozwijające wiarę:

– religia: Zgodnie z Rozporządzeniem Ministerstwa Edukacji Narodowej z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach (Dz.U.Nr 36, poz.155, ze zm.) w roku szkolnym 2020/2021 nauka religii będzie organizowana w przedszkolu na życzenie Rodziców, według zasad określonych w powoływanym wyżej rozporządzeniu. Od 1 września 2014 r. obowiązuje zasada wyrażania życzenia w formie oświadczenia pisemnego, które może być zmienione w ciągu edukacji dziecka w przedszkolu. W związku z powyższym, prosimy Rodziców/ Opiekunów prawnych, zainteresowanych objęciem dziecka nauką religii w przedszkolu w br. o złożenie pisemnego oświadczenia w tej sprawie w terminie podanym w emailu do rodziców. (wzór oświadczenia dostępny w grupach  5-6l).

*zajęcia z rytmiki

 

ZAJĘCIA DODATKOWE W GRUPACH 2023-2024

Język angielski- Aleksandra Lewicka poniedziałek: grupa 3-4l “TYGRYSKI”: 10:45-11.00, grupa 3-4l “PUCHATKI”: 11.00-11:15, grupa 4-5l „SÓWKI”: 11:15-11:45 wtorek: grupa 5-6l „KANGURKI”: 11:00-11:30, grupa 5-6l ...
/
Skip to content