Publiczne Przedszkole Nr 18 im. Kubusia Puchatka w Pile

Podstawowe informacje o przedszkolu

 

Przedszkole funkcjonuje na Osiedlu Górnym w Pile z dala od gwarnych ulic. Parterowy budynek otoczony jest dużym, dwupoziomowym ogrodem zachęcającym do zabaw. Mamy pięć grup wiekowych. Każda grupa nosi nazwę jednego z bohaterów utworu A. A. Milne „Kubuś Puchatek”. Są tu: Króliczki, Kangurki, Tygryski, Puchatki i Sówki.

Zapewniamy profesjonalną kadrę i bogatą ofertę swojej działalności, spełniając oczekiwania dzieci i rodziców. Nasi nauczyciele posiadają wysokie kwalifikacje i stale dokształcają się. W przedszkolu realizowane są programy autorskie, oraz innowacje pedagogiczne takie jak np. „Wiem, czuję, rozumiem- wychowanie do wartości”, „Czytam, liczę, poznaję świat – wychowanie do czytelnictwa” , „Program 6 latek w przedszkolu – tu jestem bezpieczny, tu się rozwijam” oraz wiele innych. Stosowane różnorodne metody, formy i środki dydaktyczne, (np. tablica multimedialna) oraz indywidualne podejście do dziecka, umożliwia wielostronny jego rozwój, ma pozytywny wpływ na kształtowanie osobowości oraz zwiększa szansę powodzenia w szkole i w całym dalszym życiu. W nadchodzącym roku szkolnym do przedszkola będą przyjmowane dzieci wyłącznie do oddziałów 9-godzinnych.

W przedszkolu realizujemy wiele ciekawych projektów między innymi promujących zdrowy styl życia. Przedszkole realizuje ogólnopolskie programy edukacyjne „Zdrowy Przedszkolak”, „Mamo, tato, wolę wodę”. Dzięki nawiązaniu bliskiej współpracy z panią dietetyk zamierzamy prowadzić systematyczne warsztaty „zdrowego trybu życia” dla rodziców oraz zabawy kulinarne dla dzieci, które pozwolą kształtować świadomość znaczenia zdrowego odżywiania dla codziennego funkcjonowania człowieka. Uczestniczymy w projekcie „Dzień Pilskiego Przedszkolaka” (objętego patronatem Prezydenta Miasta Piły), promując ideę współdziałania społecznego w integracji z innymi przedszkolami.

OSIĄGNIĘCIA

Zajęcie III miejsca za pakiet edukacyjny „Pójdę do szkoły- Będę uczniem” autorstwa Elżbiety Bukowieckiej- Górny, Anity Jaskólskiej- Gesek, Ewy Czarneckiej w konkursie Pomost- ogłoszonym przez miesięcznik Dyrektor Szkoły w 2011 r,

Wyróżnienie MEN i uzyskanie tytułu „Przedszkola dobrze przygotowującego do szkoły” w 2012 r.

Nadanie tytułu „Przedszkola z Pasją” w 2015 r. przez Wydawnictwo MM. Zwycięstwo w ogólnopolskim konkursie edukacyjnym „Mamo, tato- wolę wodę” pod patronatem Instytutu Matki i Dziecka w 2015 r.

W 2016 r. przedszkole zdobyło I nagrodę w konkursie „Jajo wielkanocne” w Galerii Kasztanowej w Pile.

Publiczne Przedszkole nr 18 im. Kubusia Puchatka w Pile zajęło I miejsce w Pile i powiecie pilskim w plebiscycie pod nazwą  „Przedszkole na medal 2019 r.” Przedszkole zostało zgłoszone przez rodziców naszych wychowanków do plebiscytu  organizowanego  przez  „Polska Press” Poznań oraz „Głos Wielkopolski”.

MOCNE STRONY PRZEDSZKOLA

Przedszkole to pomost między wychowaniem w rodzinie a szkołą. Funkcją przedszkola jest szeroko pojęta opieka nad małym człowiekiem. Nasi nauczyciele posiadają wysokie kompetencje, stale dokształcają się, większość posiada wyższe wykształcenie. Systematycznie korzystają z różnych form doskonalenia metodycznego, podczas których poszerzają swoją wiedzę z zakresu psychologii i innowacji pedagogicznych. Dzieciństwo jest okresem szczególnie intensywnego rozwoju wszystkich sfer osobowości człowieka. Nasze przedszkole organizuje swoją działalność tak, aby odpowiedzieć na oczekiwania dzieci i rodziców.

Za najważniejsze zadania uważamy:

 • Zapewnienie dzieciom bezpiecznych warunków w czasie pobytu w przedszkolu;
 • Stworzenie dzieciom harmonijnego, wielostronnego rozwoju;
 • Stworzenie atmosfery sprzyjającej dobremu samopoczuciu dzieci, rodziców i całego personelu przedszkola;
 • Wspieranie rodziców w procesie wychowania i wspólne ustalanie sposobów działań wychowawczych;
 • Przygotowanie dzieci do życia w grupie, szczególnie w zakresie przestrzegania zawartych umów;
 • Kształtowanie u dzieci pożądanych i społecznie akceptowanych form zachowania;
 • Rozpoznanie możliwości dzieci i na tej podstawie dobór treści i metod nauczania, których stosowanie rozwinie u dzieci chęć do nauki, pragnienie i radość poznawania;
 • Ułatwienie dzieciom rozumienia i poznawania samego siebie;
 • Wdrażanie dzieci w umiejętności niezbędne do rozpoczęcia nauki w szkole.

Mocne strony przedszkola:

 • lokalizacja z dala od miejskiego zgiełku, głównych dróg przejazdowych,
 • parterowy budynek otoczony dwupoziomowym ogrodem zabaw, modernizowany i zadrzewiany,
 • słoneczne, wyremontowane sale wyposażone w węzeł sanitarny, gabinet metodyczny, logopedyczno- pedagogiczny, biblioteka, przestronna szatnia,
 • dobrze rozwinięta współpraca z rodzicami i środowiskiem lokalnym,
 • ciekawe i atrakcyjne metody zabaw i pracy z dziećmi,
 • szeroko rozwinięta działalność opiekuńczo- wychowawczo- dydaktyczna,
 • organizowanie uroczystości, wycieczek i imprez dla przedszkolaków i ich najbliższych,
 • przyjazna atmosfera i życzliwość pracowników dla każdego przedszkolaka i rodzica.

Raport z ewaluacji problemowej

Przedszkole z pasją

Skip to content