Publiczne Przedszkole Nr 18 im. Kubusia Puchatka w Pile

Ubezpieczenie dzieci

 

Ubezpieczenie dziecka w przedszkolu jest dobrowolne. Rodzic/ Opiekun, który nie wyrazi chęci ubezpieczenia proszony jest o pisemną informację złożoną do Dyrektora Przedszkola.

W roku szkolnym 2020 – 2021, Publiczne Przedszkole nr 18 im. Kubusia Puchatka w Pile, korzysta z ubezpieczenia w INTERRISK TU SA Vienna Insurance Group

Al. Jerozolimskie 162, 02-342 Warszawa.

Wpłat na ubezpieczenie dokonujemy w tym roku bezpośrednio na podane konto. W przedszkolu nie pobieramy składek. Osoby, które nie posiadają konta bankowego będą mogły dokonać wpłat w placówce pocztowej (koszty wpłaty ponosi wpłacający).

Termin opłacenia składki – do 9 października 2020r.

W związku z zawartą umową grupowego ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci i młodzieży szkolnej przedstawiamy podstawowe informacje, które ułatwią współpracę z ubezpieczycielem, oto one:

warunki:

1) Informacja o ochronie danych osobowych

2) Dokument zawierający informacje o produkcie ubezpieczeniowym

3) Zasady opłaty składki

4) Zgłaszanie roszczeń

5) Zakres i opis ubezpieczenia

6) Blankiet wpłaty

7) Blankiet wpłaty pusty

Skip to content