Publiczne Przedszkole Nr 18 im. Kubusia Puchatka w Pile

Ubezpieczenie dzieci

 

 

Szanowni Rodzice,

W związku z zawartą umową grupowego ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci przedszkolnych przedstawiamy podstawowe informacje dotyczące sposobu zgłoszenia do ubezpieczenia i opłaty składki.

Ubezpieczenie dziecka w przedszkolu jest dobrowolne. Rodzic/ Opiekun, który nie wyrazi chęci ubezpieczenia proszony jest o pisemną informację złożoną do Dyrektora Przedszkola.

W roku szkolnym 2022 – 2023, Publiczne Przedszkole nr 18 im. Kubusia Puchatka w Pile, korzysta z ubezpieczenia w INTERRISK TU SA Vienna Insurance Group.

Trzy warianty składki:

WARIANT I: składka 38,00 zł

WARIANT II: składka 44,00 zł

WARIANT III: składka 54,00 zł

W roku szkolnym 2022-2023 składki na ubezpieczenie NNW dzieci będzie można dokonywać przelewem na wskazany poniżej rachunek bankowy.

W związku z powyższym składki przekazywane będą na specjalnie uruchomione przez naszą Kancelarię konto, z którego po weryfikacji wpłat za poszczególne dzieci, składka zostanie przekazana Ubezpieczycielowi.

Dane konta, na które należy dokonać wpłaty:

Kancelaria Brokerska Andrzej Wiliński

ul. Okrzei 18, 64-920 Piła

Numer konta uruchomionego specjalnie dla Państwa placówki mBank:

15 1140 2004 0000 3802 8264 4315

UWAGA: W tytule przelewu prosimy wpisać: imię i nazwisko dziecka oraz klasę/grupę. W przypadku dokonywania wpłat za większą ilość dzieci (rodzeństwo) prosimy wpisać dane wszystkich dzieci.

Osoby, które nie posiadają konta bankowego mogą dokonać wpłat w placówce pocztowej (koszt wpłaty ponosi wpłacający).

Termin opłacenia składki – 1 października 2022 r.

W związku z zawartą umową grupowego ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci i młodzieży szkolnej przedstawiamy podstawowe informacje, które ułatwią współpracę z ubezpieczycielem, oto one:

warunki:

1.Zasady opłaty składki

2.Zasady zgłaszania świadczeń

3.Zakres ubezpieczenia i wysokość świadczeń

4.Postanowienia dodatkowe

5.OWU EDU PLUS i tabela norm

6.Opis warunków ubezpieczenia_2022

7. Informacja o ochronie danych osobowych

 

Skip to content