Publiczne Przedszkole Nr 18 im. Kubusia Puchatka w Pile

Ubezpieczenie dzieci

 

Szanowni Rodzice,

W związku z zawartą umową grupowego ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci przedszkolnych przedstawiamy podstawowe informacje dotyczące sposobu zgłoszenia do ubezpieczenia i opłaty składki.

Ubezpieczenie dziecka w przedszkolu jest dobrowolne. Rodzic/ Opiekun, który nie wyrazi chęci ubezpieczenia proszony jest o pisemną informację złożoną do Dyrektora Przedszkola.

W roku szkolnym 2023 – 2024, Publiczne Przedszkole nr 18 im. Kubusia Puchatka w Pile, korzysta z ubezpieczenia w INTERRISK TU SA Vienna Insurance Group.

Trzy warianty składki:

WARIANT I: składka 36,00 zł

WARIANT II: składka 44,00 zł

WARIANT III: składka 62,00 zł

Dane konta, na które należy dokonać wpłaty:

Kancelaria Brokerska Andrzej Wiliński

  1. Okrzei 18, 64-920 Piła

Numer konta uruchomionego specjalnie dla Państwa placówki w mBank:

70 1140 2004 0000 3102 8402 4269

UWAGA: W tytule przelewu prosimy o wpisać: imię i nazwisko dziecka oraz grupę przedszkolną. W przypadku dokonywania wpłat za większą ilość dzieci (rodzeństwo) prosimy wpisać dane wszystkich dzieci.

Osoby, które nie posiadają konta bankowego będą mogły dokonać wpłat w placówce pocztowej (koszty wpłaty ponosi wpłacający).

Termin opłacenia składki – do 6 października 2023.

 

W związku z zawartą umową grupowego ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci i młodzieży szkolnej przedstawiamy podstawowe informacje, które ułatwią współpracę z ubezpieczycielem, oto one:

warunki:

 

1. Zasady opłaty składki

2. Zasady zgłaszania świadczeń

3. Zakres ubezpieczenia i wysokość świadczeń

4. Postanowienia dodatkowe

5. OWU EDU PLUS 2023

6. Opis warunków ubezpieczenia_2023

 

Skip to content