Publiczne Przedszkole Nr 18 im. Kubusia Puchatka w Pile

Obecności.pl

 

Drodzy rodzice/opiekunowie 

 

Od 15 maja 2024 r. w naszym przedszkolu zacznie funkcjonować nowoczesny system wspomagający pracę przedszkola pod nazwą „Obecnosci.pl” Dzięki niemu łatwo można będzie wyliczać i ewidencjonować rzeczywisty czas pobytu dziecka w przedszkolu. System odnotuje dokładny czas pobytu dziecka w ciągu każdego dnia w przedszkolu i odliczy 5 godzin bezpłatnych  (dotyczy 3,4,5-latków, których rodzice  wnoszą opłaty za czas pobytu dziecka w przedszkolu powyżej 5-ciu godzin bezpłatnych), a następnie pomnoży przez stawkę ustaloną Uchwałą Rady Miasta Piły. Do w/w opłaty za pobyt ( tej opłaty nie nalicza się 6-latkom) doliczona zostanie opłata za stawkę żywieniową pomnożoną przez zarejestrowaną liczbę dni faktycznej obecności dziecka w przedszkolu.

 

Nieobecność dziecka związaną z chorobą lub inną nagłą sytuacją, w celu uzyskania odliczenia za wyżywienie w przedszkolu, należy zgłosić najpóźniej do godziny 7:45 w dniu nieobecności.

Informujemy, że kwota za posiłki jest odliczana po zgłoszeniu nieobecności. Nie ma możliwości zwrotu za posiłki jeśli nie zgłoszono nieobecności, gdyż wcześniej zostały wykonane dyspozycje dotyczące zakupu odpowiedniej ilości produktów do przygotowania posiłków.

Zgłoszenia należy dokonywać zaznaczając w systemie obecnosci.pl  nieobecność dziecka.

Wdrożony system umożliwi także Państwu szybki dostęp do informacji na temat obecności oraz płatności dotyczących Waszego dziecka. Dodatkowo jest to też forma kontaktu wychowawcy z rodzicami.

Każdy rodzic dziecka może pobrać aplikację i zarejestrować  się w niej. W jaki sposób to zrobić? W tej kwestii pomoże Państwu dołączona poniżej instrukcja.

Instrukcja dla rodziców

Na swojego maila, którego podaliście Państwo w karcie zgłoszenia dziecka do przedszkola zostanie wysłany link aktywacyjny. Po kliknięciu w link musicie Państwo ustawić swoje hasło do logowania się w systemie. To hasło warto zapisać, gdyż pozostanie z Państwem do końca pobytu dziecka w naszym przedszkolu.

Jeśli pojawią się kłopoty z rejestracją lub logowaniem prosimy o telefon do intendenta/referenta.

 

 Od 15 maja 2024 r. każdy ma obowiązek skanowania kodu QR przy przyprowadzaniu i odbieraniu dziecka z przedszkola. 

ZARZĄDZENIE NR 8/2024 Dyrektora Publicznego Przedszkola nr 18 im. Kubusia Puchatka w Pile z dnia 10 maja 2024 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu elektronicznego systemu rejestracji czasu pobytu dziecka w Publicznym Przedszkolu nr 18 im. Kubusia Puchatka w Pile

Skip to content