Publiczne Przedszkole Nr 18 im. Kubusia Puchatka w Pile

INFORMACJA DLA RODZICÓW – wrzesień 2021

 

Uwaga Rodzice/ Opiekunowie,

Informujemy, iż Rodzice dzieci przyjętych na rok szkolny 2021/2022 do Publicznego Przedszkola nr 18 im. Kubusia Puchatka, którzy nie złożyli jeszcze dokumentów, proszeni są o pobranie ze strony przedszkola:

– INFORMACJI  DOTYCZĄCEJ POBIERANIA OPŁAT I ILOŚCI GODZIN POBYTU DZIECKA W PRZEDSZKOLU- załącznik 1

– UPOWAŻNIENIA  DO ODBIORU DZIECKA Z PRZEDSZKOLA- załącznik 2

Oba dokumenty należy wydrukować (załącznik nr 1- 2 egzemplarze, załącznik nr 2 – 1 egzemplarz), wypełnić czytelnie i dostarczyć do placówki najpóźniej do dnia 29.07.2021 r.

Skip to content