Publiczne Przedszkole Nr 18 im. Kubusia Puchatka w Pile

INFORMACJA DLA RODZICÓW- Potwierdzenie woli realizacji wychowania przedszkolnego.

 

Informujemy, że w dniach 16.04- 19.04.2021 r. rodzice dzieci zakwalifikowanych w wyniku postępowania rekrutacyjnego/ uzupełniającego do przyjęcia do Publicznego Przedszkola nr 18 im. Kubusia Puchatka w Pile, zobowiązani są do potwierdzenia woli realizacji wychowania przedszkolnego. W związku z istniejącą sytuacją epidemiczną, w celu ograniczenia niebezpieczeństwa zarażenia się koronawirusem COVID19, zalecamy pobranie wzoru (załącznik 1), wydrukowanie, uzupełnienie, złożenie podpisów i dostarczenie do skrzynki podawczej przed głównym wejściem do przedszkola.

Brak potwierdzenia woli uczęszczania dziecka do przedszkola w ustalonym terminie jest równoznaczne z rezygnacją z miejsca w przedszkolu.

Załącznik: potwierdzenie woli

Skip to content